Ekoesko logo
Produkterna
Allmänt
Bilder
ekoesko.fi

Slamfärg

Den miljövänliga, traditionella, äkta andande rödmylla fasadfärg för träytor.

Slamfärg är en äkta gammaldags rödmyllafärg tillverkad av färgpigment samt rågmjöl genom traditionell kokning.  Man har använt slamfärg för målning av djurstall och bondgårdens bygnader genom tiderna. Färgen bleknar inte utan mörknar med tiden och behåller sin vacker exteriör, därför har man använt slamfärg ochså för kyrkor och andra offentliga byggnader. Vi använder två olika rödmyllasorter som pigment d.v.s. färgämnen: italienröd och falunröd.  Vår målarfärg innehåller ochså järnsulfat som trädrötskyddsmedel.

Slamfärg är lämplig för omålade ytor eller ytor som tidigare målats med slamfärg. Vid behov kan man borsta den gamla färgen bort med en grov borste, då lossnar den gamla, torra delen av färgen.

Man stryker ut målarfärg med en bred, ganska tjock pensel i en tjock lager på träytan. Meningen är att en del av färgen absorberas av träet. Måla inte i direkt solsken, därför att då färgen torkar för snabbt och absorbans i träet minskar.

Vi säljer målarfärger enligt er behov till kilopris en exact lämplig mängd.

För målning av stora ytor hyrar vi ut slamfärgspruta som vi har konstruerat. Möjligheten att använda sprutmålning är en egenskap som slamfärg normalt saknar. Tack vare vår produktutveckling vi kan tillverka målarfärg som är av jämn kvalitet och kan appliceras med slamfärgspruta. Färgsprutan som vi har konstruerat drivs av en förbränningsmotor, sålunda kan man måla ytor med sprutan långt borta från rikselnätet.

Bruksanvisning

Rengör alla ytor som skall målas från smuts, damm, mossor m.m. orenligheter. Borsta eller skrapa bort allt  gammal, lossnande färg. Om nödvändigt använd högtryckstvätt eller sandbläster.  Om byggnaden har målats tidigare med slamfärg, det räcker oftast att bara borsta ytan lätt.

Rör om i målarfärgen ordentligt alltid före målningen och vid behov under målningen. Förtunna vid behov med vatten. Måla med tjock pensel eller med flamfärg- eller högtryckspruta. Stryka ut sprutat färgyta med pensel och se till att sprutfilter rengörs tillräckligt ofta.

Åtgång: Omålad träyta 3-5 m2/kg

Målningsförhållanden: Ytan som skall målas bör vara ren och torr. Temperaturen minst +10  C,  den relativa luftfuktigheten måste vara under 80%.

Torktid: Dammtorr efter 1-2 timmar.

Rengöring  av arbetsredskap: Tvätta alla verktyg med vatten, vid behov använd vanlig tvål.

Förvaring: Förvaras torrt och svalt, skyddas mot köld. Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåll: Slamfärg är tillverkad genom kokning. Bindmaterial är rågmjölklister och linolja (ca. 10 %). Färgämne rödmylla, träskyddsmedel järnsulfat, konserveringsmedel formalin.

LT-grupp 0

Kulörer: Falunröd och italienröd.