Ekoesko logo
Produkterna
Allmänt
Bilder
ekoesko.fi

Ekoesko slamfärgspruta

Med Ekoesko slamfärgspruta du kan måla i rödmylla målarfärger effektivt och snabbt. Typisk målningstakt är 100-200 kvadratmeter i timmen.

Det är lätt att flytta sprutan från den ena arbetsplatsen till den andra med sina gummihjul.

Målarfärgburk passar direkt i sprutstället och flyttar sig med sprutan.

Beställ sprutan i god tid, sommaren i Finland är kort!

Ekoesko slamfärgsprutan drivs av en förbränningsmotor. Man har planerat och tillverkat sprutan för  slamfärgmålning. Man kan använda samma maskin både på landgården och i trädgården för växtskydd och skadedjurbekämpning samt förflytning och ransonering av olika vätskor. Sprutans pump är s.k. membranpump, som har säker funktion och enkel konstruktion. Sprutans funktionella delar som lager har inte kontakt med pumpad vätska. Membranpump bevarar sin pumpningseffekt fast man höjer trycket. Dessutom kan man ochså använda pumpen utan vätska utan att den blir skadad. Omflyttning av pumpen och färgburken är lätt på grund av gummihjul.

Teknisk data:

  • Honda GX 160 fyrtaktsmotor med reduktionsväxel
  • Hardi 500kp membranpump med en membran  och 4mm slaglängd. Maximitryck 25 bar.
  • Bakslagsventil 3/8" EKOESKO
  • Tryckstyr- och överströmningsventil 3/8" EKOESKO
  • Tryckluftsdriven tryckutjämnare Hardi, som håller sprutningstrycket jämn.
  • Tryckmätare 0-50 bar.
  • GunJet 31 sprutpistol med slang och skarvskaft
  • Kraftig stålkonstruktion med dragstång
Gummihjul 3.00" – 4.00".